ანაზღაურების მენეჯერი

სადაზღვევო აგენტი ბათუმში

გარე გაყიდვების აგენტი

ფიზიკური პირების მომსახურების მენეჯერი