პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ნებისმიერ პროფესია თან სდევს შეცდომები, რომელთა დაშვებისას დგება პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი.

 ჩვენ გთავაზობთ:

  •         ექიმების პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  •         გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  •         სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  •         დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  •         აუდიტორების პასუხისმგებლობის დაზღვევას

 ევროინსის უპირატესობები:

  •          დაბალი ტარიფები
  •          ნულოვანი ფრანშიზა
  •          მინიმალური გამონაკლისები
  •          სამუშაო ადგილების შეუზღუდავი რაოდენობა