ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახეობის გადაზიდვის. ყველა სახის ტვირ­თის დაზღვევა ტრანსპორტირების დროს.

ჩვენ ვაფინანსებთ
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
ხანძარი, აფეთქება, ვანდალიზმი
სტიქიური უბედურებები
საერთო ავარია/ხომალდის ჩაძირვა
სატრანსპორტო საშუალებაში წყლის შეჭრა, დატბორვა, ბორტიდან წყლით (ტალღით) გადარეცხვა, გადაგდება
სატრანსპორტო საშუალების შეჯახება სხვა მოძრავ და უძრავ საგნებთან
საზღვაო ხომალდის ყინულით დაზიანება