ქონების დაზღვევა

კონსტრუქციული ელემენტის, რემონტის და ნებისმიერი შიგთავსის დაზღვევა. ვაზღვევთ კერძო სახლებს, ბინებს და კომერციულ ფართებს

ჩვენ ვაფინანსებთ
ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, თვითმფრინავის ჩამოვარდნა (FLEXA)
სტიქიური უბედურებები, მათ შორის წყალდიდობა, შტორმი, ქარიშხალი (ქარის სიჩქარე აღემატება 20მ/წმ), ქარბუქი, მეწყერი, ქვისცვენა, ნიადაგის ჩამოშლა, მიწისძვრა
წყლით დაზიანება (წყალსადენის, გასათბობი, ხანძარსაწინააღმდეგო, საკანალიზაციო სისტემების უეცარი და მოულოდნელი მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად; წყლის შემოჭრისას მეზობელი სადგომებიდან, მიწისქვეშა წყლების გამოსვლისას წყალდიდობის, თავსხმის, მდინარეების ადიდების შედეგად)
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე პირების მიერ ქონების განზრახ დაზიანება / ვანდალიზმი
ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეჯახება