სამოგზაურო დაზღვევა

საქართველოს ფარგლებს გარეთ

სამოგზაურო დაზღვევის პოლისით იფარება მხოლოდ პოლისით განსაზღვრულ ქვეყნებში მოგზაურობის დროს უბედურ შემთხვევასთან ან ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

სამოგზაურო დაზღვევის პოლისის შეძენა სავალდებულოა საქართველოს ტერიტორიის დატოვებამდე.

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომიდან 24 საათის განმავლობაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ასისტანსის სამსახურს შემდეგ ნომრებზე: +995(32)2 20 33 33, +995(577)22 99 02 ან დატოვოთ შეტყობინება კომპანიის ელ.ფოსტაზე assistance@euroins.ge

წესების დარღვევის შემთხვევაში მზღვეველი უფლებამოსილია უარი თქვას სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემაზე.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
Emergency medical care
გადაუდებელი ამბულატორიული მკურნალობა
Urgent outpatient treatment
€ 5000
გადაუდებელი ჰოსპიტალური მკურნალობა
Urgent Hospital treatment
€ 30000
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მკურნალობა
Urgent dental treatment
€ 300
გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მკურნალობა
Urgent ophthalmological treatment
€ 500
ბარგის დაგვიანება ბარგის დაკარგვა
Luggage delay Loss of luggage
€ 100 € 400