სამოგზაურო დაზღვევა

გამსვლელი ტურისტისთვის

მოგზაურობის დროს გაუთვალისწინებელი ხარჯებისგან (ბარგის დაგვიანება/დაკარგვა, ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესება, გარდაცვალება) დაზღვევა.

დაფარვის არეალი: მთელი მსოფლიო

აქცია გამსვლელი ტურისტისთვის

დღეიდან 15 სექტემბრამდე:

1 დღე 70 თეთრი

შემომსვლელი ტურისტისთვის

მოგზაურობის დროს გაუთვალისწინებელი ხარჯებისგან (ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესება) დაზღვევა.

დაფარვის არეალი: საქართველო