სამოგზაურო დაზღვევა

შემომსვლელი ტურისტისთვის

მოგზაურობის დროს გაუთვალისწინებელი ხარჯებისგან (ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესება) დაზღვევა.

დაფარვის არეალი: საქართველო