სამოგზაურო დაზღვევა

საქართველოს ფარგლებს გარეთ

მოგზაურობის დროს გაუთვალისწინებელი ხარჯებისგან (ჯანმრთელობის უეცარი გაუარესება) დაზღვევა.

დაფარვის არეალი: მთელი მსოფლიო (ბელორუსიის გარდა)