აგრო დაზღვევა

სტიქიური მოვლენებისგან სხვადასხვა მცენარეული კულტურების დაზღვევა

ჩვენ ვაფინანსებთ
სეტყვა
ქარიშხალი
წყალდიდობა
საშემოდგომო ყინვა (მხოლოდ ციტრუსი)